Bi miliyarên kronan ziyan li Swedbank dibe.

Ta nuha xisara 5,4 miliyar kron li Swedbank bûye, ev yeka di hudirê vê salê de. Li gor beşê yekem yê rapora salê ku bank îro pêskêş kirin, bêhtirînê ziyanên wan yên kredîtan bûn û deyîndêrên ne rûniştî bûn di karên cuda de li welatên wekî Lettland û Ukrainayê.

Rewşa bankê li van welatan bandor kiriye ser encamên rapora wan ya îro hate pêşkêş kirin. Banora van encamên tarîk dê bibe ku bank karmendên xwe bi gelekî kêmtir bike. Di vê sala li pêşiya me de dê Swedbank 3 600 karmendên xwe ji kar bavêjin û 500 ji wan di hundirê Swêdê de.