CEMIYETA DOKTORAN:

Suneta lawên biçûk rawestînin!

Sunetkirina lawikên biçûk li Swêdê divê were rawestandin, heger sedemeke tibî ji bo vê yekê tunebe. Ev, daxwaza Cemiyeta Doktorên Swêdê ye ku dibêje divê lawik di temenê kamil de werin sunetkirin û ji bo vê jî riza wan bê girtin. Cemîyet van nêrînên xwe di rojnama îro ya Dagens Nyheter de di rûpela nîqaşê de pêşkêş kirin.

Li Swêdê her sal 3000 lawikên biçûk ji ber mebestên olî û çandî têne sunetkirin.