Mamografî bêtir jiyanan bifilitîne

Mamografî dikare jinên kêmtemen ji kanserêrizgar bike. Ev yek jî lêkolînek giştî ya welatî nîşan dide Di vê lêkolînê de 600 000 jinên di navbera 40 och 49 de beşdar bûne.

Li gor lêkolînê mirinên ji kansera pêsîran di nava jinên 40 û 49 saliyan de ku ketine lêkolîna mamografî yê de ji sedê 29, kêm bûye.

Lê li gor Midûrîyeta Giştî ya Karûbarên Civakî, bi swêdî, Social Styrelsen herî berî  tawsiye ya ji bo ketine mamografîyê, li jinên di temenên 50 û 74 saliyan re tê kirin. Di lêkolîna mamografiyê ye de, heta niha ewqas giringî nedane jinên ciwantir.

Lê belê ev lêkolîna nû nîşan  dide  ku gelek jiyanên jinên bi derfeta lêkolîna pêsîran ve dikarin bên filitandinê.

Li gor xeta Yekitiya Awrupayê jinên di navbera 40 û 49 salî di nav gruba lêkolînê de ninin. Lê berevajiyê vê, li Amerikayê tawsiyeyan guherandine û jinên di  ji 40 salî pê de jî ketine gruba lêkolînê de.