Beşdarên Fas3 wê bikaribin herin perwerdê

Hukûmetê biryar derxistiye ku kesên bêkar yên di Dewra Sêyem (Fas3) de cî digrin bikaribin tevlî perwerdeya bazara kar (arbetsmarknadsutbildning) bibin.

Heta niha ev imkan ji bo beşdarên Dewra Sêyem nebû.

Eger Dezgeha Kar (Arbetsförmedling) binirxîne ku ev perwerde wê peydakirina kar ji beşdarê Dewra Sêyem re hêsantir bike ew kes wê bikaribe serî li perwerdê bide.