Awayekî din ji sextekarîya bacê ba şirketdaran

Beşin ji şirketan dewletê dixapînin ji aliyê dana perên bacê, ew jî dema hesab dinivîsînin yan bi bikaranîna fakturên saxte û nedurist.

Sextekarîya bacê tên kirin dema du şirketdarên biçûk li hev dikin ku fakturên bi meblexekî bidin, bi gelekî kêmtir ji meblexê eslî yê buhayîya mal û xizmetê.

Hem daîreya bacê ya giştî û daîreya sûcên aborî bi vê sextekarîya bacê zanin, lê bi zehmet e li van rewşan hûr bên nerîn ji ber ku şirket bêhtirînê caran peymanên veşartî bi hev re girê didin.

Di hundirê 2010 de, nêzîka 30 000 tawanên aborî hatinin gilî kirin, li gor hejmarên Brottsförebyggande rådet, encûmena ber lêgirtina tawanan.

Bêhtirînê tawanan di warê xizmet û xurdefiroşîyê de, ava kirin û endustrîya çêkirinê de pêk dihatin, lê hem jî di warê xwaringehan de.