Moderat dixwazin mercên bo a-kassayê rakin

Partîya moderatan dixwazin yasayên li dar bo mercên kaseya bêkarîyê rakin. Miașekî nizim divê di pêștir de bo a-kassayê bên qebûl kirin, di șûna mercên derbarê ҁend saetên kar de, ev li gor dîtinên serokê komîsyona bazara karî, Tomas Tobé.

Tobé dibêje ku îro gelek hene di dema kar ya nerehet de kar dikin, wekî nimûne hemșîreyek ku bi șev kar dike û xwedan karekî hêjaye di civakê de û îro li derveyê mafên vê sîgorteyê dimîne, li gor mercên karî yên li dar.

Tobé bi zelalî dixwaze karkirin û ne tiștekî din bo mafê wergirtina a-kassayê bên qebûl kirin. Sala bê dê hemû partîyên parlamanê pêșnîyazeke hevbeș derbarê awayën sîgorteyan di pêșerojë de pêșkêș bikin û di nav wan de jî kaseya bêkarîya.