Cîyên kal û pîran yên rexnekirî hatine pejirandin

Dezgeha birêvebirîya pirsên civakî 33 cîyên manê bo kesên kal û pîran yên xurifî ku berîya nuha ji ber asê kirina pîr û kalan bi şevê hatine rexnekirin, perjirand herçend ku ev ciyana awayê karkirina xwe zêde neguhertine jî.

Ann-Marie Danon ji beşê çavdêrîkirinê li dezgeha birêvebirîya pirsên civakî dibêje ku raste ku wan hejmara karmendên xwe zêde nekirine, lê rewşa kar bo karmendan guhertine, karmendan nêzîkî pîr û kalan danîne û wezîfeyên din dane karmendan.

Di 2010 de bernameya Uppdrag granskning ya telefizyona Swêdê, kêmasî yên mezin di warê lênerîna pîr û kalên xurifî de eşkere kir û piştî wê dezgeha birêvebirîya pirsên civakî çavdêrîkrinên bi şevê di 94 ciyan de pêkanî.