Peymanên balkêş bo ciwanan di warê lênerînê de

Yekîtîya sendîkeyan ya Kommunal, ya bo karmendên şaredarîyan, şirketên prîvat û warê lênerînê û SKL, rêxistina seranserî bo şaredarî û encûmenên herêmî li hev kirine ku bi rêya peymanên taybetî yên ciwanan derfetê bidin gencên di navbera 19 û 25 salîyê de ku di heman dema dixwînin karin kar jî bikin.

Ew yên dixwazin di warê lênerîna tenduristîyê û lênerîna pîr û kalan de kar bike dê karibe % 75 kar bike û di dema mayî de yan danasîna karî pêk bîne yan jî bixwîne.