Kerteke şîn bo hêza karî di YE de tên danîn

Swêd û welatên din yên endam di yekîtîya Ewrûpayê de dest bi bikaranîna kerteke şîn dikin, kerteke wekî kerta kesk ya amerîkî. Hêvîy û armanc bi vê kertê kişandina hêza karî ya bi asteke perwerdeyê ya bilind ji welatên derveyê yekîtîyê Ewrûpayê bo hundirê yekîtîyê.

Kerta şîn tenê bo wî kesî yê karek bi miaşekî bikêmanî bi 43 000 kron di mehê de jê re pêşkêş bûye, û bo Swêdê bi xwe tu guherînên mezin bi vê kertê re nabin. Ji ber ji berê ve Swêd yasayê xwe yên bo hêza karî hene.