چه‌ند شیعرێک

سیامه‌ند هه‌ورامی

مه‌رز

كۆنه‌ كه‌متارێ دۆۆرانو كۆنی

كۆڵێشا كیاسێ ئۆۆ بنارو سۆنی

تا هێڵه‌ كێشا كۆ و كه‌مه‌ر و دۆڵ

سه‌ر تا‌ره‌ واری ، ئاوه‌دانی و چۆڵ

بنیا دیوارش  دیاریش كه‌رانێ

ئی دیم و ئۆۆ دیم نامێش به‌رانێ

هۆر دا لوره لور كه‌ حه‌د و مه‌رزا

ڕێز و حرمه‌تش ئۆۆ گردی فه‌رزا

گنا تاریفێ حۆسن و حه‌ساری

حه‌د و حدودی و مه‌رزی دیاری

ئه‌مره‌و ڕه‌ئیسی و پیاو بازاری

واجب و زه‌رور حرمه‌ت بداری

هه‌رمانه‌ به‌ پاو قه‌راری كریا

ده‌ستوری لازم پی جۆره‌  دریا:

هیچی په‌یش نیا بێێ پێكیۆش پۆنه‌

پێكیای مه‌رزه‌نه‌ سه‌ره‌ش مشۆنه‌

په‌ی كه‌سی ناما‌ن ته‌جاو‌ه‌ز كه‌رۆ!

ئامۆشۆ وه‌سێن گرد كه‌س و‌ه‌س كه‌رۆ!

هه‌رچی بێێ بلۆ جه‌ مه‌رز ئاوا بۆ

زیندان یاگه‌شه‌ن پیر بۆ ساوا بۆ!

جه‌زا مه‌سنیۆ ، سزا مه‌دریۆ

جه‌ زێد ئاواره‌ و شار به‌ ده‌ر كریۆ

سمۆره‌ چی دیم وه‌زی شارۆوه‌

چێش چۆۆدیم هه‌نێ نه‌لۆ نارۆوه‌

حرمه‌تو مه‌رزی له‌كه‌ دار كه‌رۆ

سمۆره‌ وه‌ختێێ داره‌ و دار كه‌رۆ.

سای چنار كه‌ل ساكن بۆ نه‌جا

ساعب و نیمه‌ ڕۆ ، عه‌سر و وێره‌گا

قڕاڵێ مه‌بۆ قه‌ت گله‌ بۆوه‌

ئاما و گله‌ بیۆۆ زوو وێش گێرۆوه‌

ژه‌ره‌ژان نه‌یان نه‌لان وه‌ شه‌ولان

جه‌یرانان ئیتر نه‌كه‌ران جه‌ولان

باڵ به‌ره‌ عندێ عنده‌ كواره‌

كه‌م په‌ی مه‌له‌خی كه‌ندۆۆ پڕاره‌

چێڵی نێێ نه‌لۆ دزه‌ نه‌كه‌رۆ

به‌قیچ بێ ده‌نگ بۆ فزه‌ نه‌كه‌رۆ

وه‌س مۆزه‌وه‌رلێ ئاما و لواش بۆ

زه‌رده‌وه‌له‌كێچ زنجیر نه‌ پاش بۆ

سوره هه‌راڵه‌ بنجه كێشۆوه‌

بڵبڵش نه‌یۆ چێێ بنیشۆوه‌

هه‌نگێ با نه‌لان ناران ئاواره‌

گۆڵان وه‌هار بۆ نه‌دان واره‌

‌شه‌ماڵ عه‌تر گۆڵ نارۆ نه‌به‌رۆ

نه‌سیم ساكن بۆ شۆ هۆر نه‌كه‌رۆ

مرۆچه‌ با وه‌س هات و چۆش بۆنه‌

چی بێ ساحیبا ئاد گێڵۆش پۆنه‌؟

دوكه‌ڵو هارگێێ هارگاو ئۆۆدیمی

نێێنه‌ و نه‌زیۆوه‌ دیمو ئی دیمی

ئاویارێ نه‌دان ئۆۆ خاكه‌نازێ

به‌ ته‌قه‌ی بێڵان نه‌كه‌ران ڕازێ

ده‌نگ كنا له‌یل نه‌وزانه ده‌را

هه‌را یاساخه‌ن نه‌كه‌ران هه‌را

ڕۆجیار چێێ به‌ر نێێ چۆگه‌ بنیشۆ

شكه‌نجه‌ دریۆ ئه‌‌ر ده‌س نه‌كێشۆ

خه‌سره‌و جارێو ته‌ر خه‌جێ نه‌وینۆ

پاسگا پاسه‌بان كه‌س به‌ین نه‌بینۆ.

ده‌نگو هه‌ڕه‌شا و گرمه‌و گۆڕه‌شا

په‌نگیانه‌ ده‌رێ و پێچیانه‌ كه‌شا

ده‌له‌سێ سه‌رو قازانجو مه‌رزی

ئاواتو به‌رزو ته‌مامی ئه‌رزی

ده‌مش دابێ چه‌رخ كۆڵه‌و كه‌متاری

حۆسنو حه‌ساری ، سودو بازاری

ناموسی مللی ، حه‌یاو حدودی

وه‌زیفه‌و گردی ، گۆۆره‌ تا وردی

ناگا شێڕشێڕێو شێڕناش ده‌ره‌ره‌

كه‌لامش بڕی و مه‌رزش كه‌رده‌ره‌

تێڕ‌تێڕێو پڕا سه‌رو حه‌ساری

تێڕ تێڕێو دیا حۆكمو قه‌راری

سیسرك بێ سركه‌ لوا گێڵاش پۆنه‌

‌سورپیاز كێ زانێ شۆنیش چكۆنه‌؟

قۆلاچێ ئاما سه‌نگین بارش بێ

كه‌ی ده‌ربه‌س واته‌ی خێڵ كه‌متارش بێ؟

مرۆچه‌ چه‌نی كێشه‌و قه‌لاسێ

قه‌رارو مه‌رزی به هیچ ئه‌شناسێ

سمۆره‌ی زیته‌ڵ شۆنه‌و وه‌زیوه‌

ساتێو سی جارێ جه‌ مه‌رز زیێوه‌

قاڵاوێو به‌رزۆ لول وه‌رێ و قڕنێ

قه‌راری  دریا  دێچۆری  و  دڕنێ

شه‌ماڵ بۆی شه‌وبۆی به‌رزه دیاران

‌كاوه‌و كاو به‌رێ تا ‌وه‌  لای  یاران

خه‌رامان ژه‌ره‌ژ جه‌ لا نساران

ئاما و لواش بێ به‌ وێنه‌ی جاران

زه‌رده‌نیه‌ ده‌مۆۆ پتڵێ گواری

چێشش دان حكمو پیره‌ كه‌متاری‌

هیچی هه‌نگه‌ونی په‌ی ورد نه‌كه‌رده‌ن

ته‌نیا زه‌فه‌رش  ئه‌و ئه‌من به‌رده‌ن

گیانم هه‌راسان قانون دونش

جه‌سه‌م مه‌ینه‌ت بار جه‌ور فزونش

گۆشێم كه‌ڕ و په‌ڕ ته‌مامی ئه‌رزیش

ده‌گام به‌ش به‌شه‌و دیواری  مه‌رزیش

باخچه‌م له‌ت‌له‌ت حه‌سار شومش

كۆگام هۆر كنیای مه‌رز و بارومش

كه‌س وكاره‌كه‌م نیمه‌ چڵ كه‌رده‌ن

هه‌ر چڵێێ وه ‌زۆر وه‌ دیمێێ به‌رده‌ن

دۆس و ئاشنام دشمه‌ن مه‌وانۆ

تۆم ته‌فره‌قه‌  نه‌به‌ین مه‌شانۆ

خه‌یلێێن ئه‌ی بۆگه‌ن‌ بۆ مه‌دۆ نه‌بۆ

نه‌ كه‌م گه‌ندێوه‌ن جای په‌نجه‌ش نه‌ بۆ

ئه‌ر وازون كه‌مته‌ر جه‌ قاڵاو نه‌بون

مه‌وۆ تا مانو سه‌ر وه‌نه‌ش پێچون

كه‌سێێ كه‌ دیوار نه‌سه‌ر دڵ دارۆ

كه‌ی  تاوۆ  تاوێێ  ئارام  بویارۆ

په‌ندێوه‌ش مه‌ده‌و زاخاوه‌و ویریش‌

مه‌رزه‌كه‌یت باخنۆ گۆڕه‌و باپیریش

به‌رۆ پێچۆوه‌ ئی چێخ و چه‌ڵا

ئی بنه‌ی درۆ ئی لانه‌ی به‌ڵا

تا به‌ كه‌ی قازانج پیرو بازاری

ته‌وق گه‌رده‌نم مایه‌و ئازاری

سیامه‌ند هۆۆرامی

سوێد 980207


وله‌ وه‌نۆۆشی

ڕوێێ جه‌ ڕوا ناسك نه‌وهالێێ

گه‌رده‌ن بلورێێ باڵا شمشاڵێێ

دڵ پڕ داخ  جه‌ ده‌س جه‌ور زه‌مانه‌

‌په‌ی ته‌سكین دڵ به‌ر شی جه‌ یانه‌

ڕو نیا نه‌ باخ سه‌رو خه‌رامان

شۆخ نازه‌نین سه‌ر گۆڵ نه‌مامان

ئاما وه‌رده‌گا و نیشت نه‌ كه‌نارێێ

قه‌راخ قه‌ڵوه‌زێێ پای دار چنارێێ

‌خه‌یاڵان ده‌رد ماوه‌رد و مه‌وه‌رد

مه‌كێشا هه‌ر ده‌م هه‌ناسان سه‌رد

مه‌ناڵا جه‌ده‌س ئێرتجاع دون

چه‌رخ چه‌واشه‌ نه‌زم واژگون

ته‌راوه‌ت تارای بڕیا وه‌ باڵاش

زه‌ریفی زینه‌ت خاڵان ئاڵاش

سرشتی شێوه‌ش ناسك ڕه‌شته‌ بێ‌

نه‌ سه‌رو باڵاش شیرین وه‌شته‌ بێ‌

ئیسه ها مه‌ینه‌ت كارێێ پێش كه‌رده‌ن

وه‌هار شادیش پاییز ده‌رده‌ن

ئه‌فعی ئیرتجاع ڕیشه‌ی گیان گه‌سه‌ن

زنجیر نه‌زانی ده‌س و پا به‌سه‌ن

ئازادیش به‌ندی زیندان خۆرافه‌ن‌

نه‌سای كه‌ماسی كه‌یفش كه‌ڵافه‌ن

‌په‌یكان تاقیر یه‌ند ده‌رون پێكان

ڕازین وه‌ مه‌رده‌ن بێزاره‌ن جه‌ گیان.‌‌

ناگا دیش نه‌و جا نه‌ كۆنج گۆشه‌یێێ

كه‌فته‌ په‌رێشان گۆڵ وه‌نۆۆشه‌یێێ

په‌ل و پۆ سۆته‌ خاڵان ‌ بێ ڕه‌مه‌ق  

تاج گۆڵ په‌شێو به‌ر شیه‌ جه‌ ده‌ق

په‌رسا وه‌نۆۆشه‌ی ، ئینه‌ چ باسه‌ن

كه‌فته‌ كاره‌نی و كه‌یفت كه‌ساسه‌ن

ئاما وه‌ جواو وه‌نۆۆشه‌ی بێ حاڵ

به‌ زوان حاڵ ڕۆشنته‌ر جه‌ قاڵ

ماچۆ : ئه‌ی ئازیز سه‌رو خه‌رامان

ده‌ردم گرانه‌ن ، زامم بێ سامان

من خه‌یلێێن ئه‌ی جام وه‌ زامن كه‌رده‌ن

گیانم به خاك وئاوش په‌روه‌رده‌ن‌

ئه‌ی یاگه‌ وه‌ی تۆۆر وێرانه‌ نه‌بێ

یاگه‌ی بێ مێهری زه‌مانه‌ نه‌ بێ

ئه‌ی یاگه‌ یاگه‌ی خه‌یمه‌ی گۆڵان بێ

جای ئامۆشۆی گه‌رم ناسك دڵان بێ

منیچ هه‌ر ساڵه‌ چون جار جاران

مه‌بیم وه‌ سه‌ر په‌یك ئامای وه‌هاران

له‌زه‌ت مه‌به‌ردم من جه‌ هه‌ستی وێم

جه‌ وه‌شی ڕه‌نگ و جه‌ سه‌رمه‌ستی وێم

یاگێ وه‌شه‌م بێ و به‌ وه‌ش مه‌ویارام

داخم په‌ی وه‌شی وه‌ش شیه‌كه‌ی جارام

به‌ شه‌وان شه‌وبۆ هامڕازیم مه‌كه‌رد

ڕوان ڤه‌ر كه‌مه‌ر ده‌مسازیم مه‌كه‌رد

ژه‌ره‌ژ نه‌ حه‌سره‌ت خاڵ ئاڵم بێ

بڵبڵ غه‌زه‌ل وان گۆنای كاڵم بێ

گا ده‌سه‌ نه‌ده‌س دیده‌ مه‌سێێ بیم

گا مه‌س سه‌راوێز سینه‌ی كه‌سێێ بیم

گا ئاوێزه‌ی زڵف ماه جه‌مینان بیم

گا مه‌رهه‌م دڵ، دڵ‌خه‌مینان بیم

ناسك په‌لانم جای شۆره‌و باسان

خاڵانم سه‌ر مه‌شق خاڵ خاڵ‌خاسان

ئانه‌ ده‌مێوه‌ن چه‌واشه‌ی چه‌پ گه‌رد

په‌رێ به‌د به‌ختیم شانان مۆره‌ی نه‌رد

جه‌ شۆمی به‌ختم خۆلێێ وه‌رده‌وه‌

شادی و شه‌وقه‌كه‌م دا وه‌ ده‌رده‌وه‌

‌تاڵی دا وه‌ ‌ به‌خت شۆری وه‌ تاڵه‌م

كه‌رد به‌ وه‌رده‌گا یانه‌ی سه‌د ساڵه‌م

مه‌وینی شادی جه‌ لام بار كه‌رده‌ن

ئازای كه‌یفه‌كه‌م گیرۆده‌ی ده‌رده‌ن

ئامۆشۆی وه‌ گه‌رم گرۆی نازاران

وه‌لام نه‌مه‌نده‌ن به‌ وێنه‌ی جاران

‌گرد چێو فاڕیان هیچ چون وێش نیه‌ن

ڕه‌نگ و بۆ نه ‌ڕوی گرد چێوێێ شیه‌ن

قه‌دیمان واته‌ن جه‌م شیرین ڕازان

یاگێ شابازان كۆركۆرێ وازان

قاقای ژه‌ره‌ژم ته‌قه‌و ته‌نه‌كه‌ی

فه‌رش گۆراڵام په‌ینه‌و  هه‌ر‌ه‌كه‌ی

ئاسمان كه‌وه‌‌م سه‌رجلو كه‌وه‌ی

سه‌ره‌ قابله‌مه‌ن یا بنه‌و سه‌وه‌ی

زڕه‌ی ساجه‌كۆن ساز و ئاوازم

باتریه ته‌قان‌ شه‌وان هامڕازم

هه‌ڵیزه‌ چه‌كی هه‌م كۆنه‌ كۆنه‌

هه‌رچی تو بێزت نێێ بدیه‌یش پۆنه‌

شانه‌ مه‌ڕیا بۆ یا پڕچێ ڕنیێێ

تیكه‌ قه‌شاو بۆ ئه‌ی كۆڵكێ كنیێێ

فرچه‌و ددانا و وه‌رێسه‌ی بڕیێێ

سه‌ره‌ چڵۆسك و ته‌لیسه‌ی دڕیێێ

پۆس پرته‌قاڵ و قتوه‌ كبریتی

تۆپه‌ لاستێقێ و تۆكڵه‌ چكلیتی

قتوه‌ تاییت و گۆره‌وه‌ی دڕیا

لوله‌ ئافتاوه‌ و چێرپیاڵه‌ی مه‌ڕیا

گۆچانه‌و شوانه‌ی شیپانه‌و به‌ره‌ی

چێرگجیه‌ كۆنه‌ و سابون و سه‌ره‌ی

هه‌رچێوێو هه‌ر كه‌س بێزار بۆ چه‌نه‌ش

نیازو مه‌نه‌ی نه‌ما بۆ په‌نه‌ش

هه‌ر جه‌ په‌نجه‌رۆۆ یا وه‌ر هه‌یوانۆۆ

ئه‌ی كه‌ هۆۆشه‌نه‌ یا قۆله‌ بانۆۆ

هه‌تا ده‌سش بێێ فڕه‌ش مدۆنه‌

په‌یش فه‌رق مه‌كه‌رۆ ئه‌و كۆ گنۆنه‌

غه‌زه‌ب مه‌وارۆ دایم جه‌ لای من

پۆۆكه‌ی بێ جه‌لان جلوه‌ و جه‌لای من

هانا هه‌ی ئازیزفكرێێ به‌ حاڵم

گرانه‌ن ده‌ردم وێرانه‌ن ماڵم

واچه‌ به‌ خه‌ڵكیی وێشان، خۆداشان

ئیتر با وه‌س بۆ جه‌ور و جه‌فاشان

ڕه‌حمێێ باوه‌ران به‌ حاڵ زارم

چینه‌ی زیاته‌ر نه‌دان ئازارم!.

ئێد مه‌شنه‌فت نازار سه‌رو خه‌رامان

مه‌رێزا ئه‌سرین به‌ خۆڕ ئه‌و دامان

داخ وه‌نۆۆشه ‌زامش تازه‌ كه‌رد

سۆی دڵه‌ی سۆته‌ش بێ ئه‌ندازه‌ كه‌رد

ئاما وه‌ جواو ده‌رون كۆگای خه‌م

سینه‌ ئاته‌شگا ڕۆی سیروانش‌ چه‌م

ماچۆ : ئه‌ی نه‌و گۆڵ ناسك نازه‌نین

خاڵت ڕه‌شك ئه‌فزای خاڵ لای جه‌مین

‌من و تۆ هه‌ر دو زه‌ده‌ی یه‌ك تیرین

زام دار و به‌سه‌ی یه‌ك كۆنه‌ ویرین

منیچ وێنه‌ی تۆ ژیانم تاڵه‌ن

ڕه‌نجم بێوه‌ره‌ن عه‌مرم به‌تاڵه‌ن

نه‌زم چه‌مه‌ری سوك مه‌دیۆم پۆنه‌

نه‌یاره‌ن چه‌نیم نیزامه‌ كۆنه‌

تۆ ئه‌ر باتری ژار مه‌دۆنه پێت

سای  ته‌نه‌كه‌ی شڕ وه‌ر مه‌سانۆ لێت

من سیان به‌رگ باڵای نه‌مامم

سۆننه‌ت مه‌رێزۆ زه‌هر نه‌ كامم

تۆ شانه‌ی مه‌ڕیا، من عادات كۆن

جادو جه‌نبه‌ڵم سه‌رجله‌كه‌و تۆن‌

‌تۆ كۆنه‌ كۆپان مه‌دۆ ئازارت

یا فرچه‌ی مه‌ڕیا شێونۆ بازارت

من تیر تاقیر په‌ی كه‌رۆ جه‌رگم

سۆی ها‌منۆۆع كه‌می مه‌رمانۆ مه‌رگم

ماره‌ و ماره‌ییم وه‌رێسه‌ی بریێێ

شیرینی وارده‌یم ته‌لیسه‌ی دڕیێێ

حه‌ق و حقۆقم چێر كڵاشه‌ كۆنه‌‌

پاته‌ی هۆر ئاما و كه‌س نه‌دیا پۆنه‌‌

ڕه‌نج و زه‌حمه‌تم نا دیاریه‌ن

هه‌رچی مه‌كه‌رو هه‌ر بێگاریه‌ن

مه‌وینی ئازیز گۆڵ خۆنچه‌ی نازار

یۆ جه‌ یۆی به‌ته‌ر مه‌وینمێ ئازار

تۆ چێگه‌ و من چا هه‌ر دو پێسه‌ هه‌م

دوی نیزام كۆن مه‌شۆمان نه‌ چه‌م

مه‌ر ئه‌و ڕۆ نه‌ی به‌ند بۆمان ڕستگار

نه‌ چه‌رخ ئه‌و چه‌رخ بۆ نه‌ ڕۆش ڕۆزگار

سیامه‌ند هۆۆرامی

سوید ـ 1997


واده‌ بۆ 

ئازیز واده‌ بۆ ، نه‌ سه‌ر واده‌ به‌و

سه‌ر په‌نجه‌ی تاسه‌م نه‌ زڵفت وه‌ر ده‌و

مه‌و تا شه‌م نه‌م ، دیده‌ی شه‌و بیدار

ده‌و نه‌ ڕوی یاس سینه‌ی پر جه‌ خار

گه‌رد خه‌م گێرون نه‌ ڕوی په‌ڕه‌ی گۆڵ

شاخه‌ی ده‌رد ماڕون ، ده‌و نه‌ ڕیشه‌ی چڵ

مه‌و تا نه‌ ڕای تاف تۆڕه‌ی بۆ رێحان

خاش خه‌م لا ده‌و باوانه‌كه‌ی گیان

واده‌ بۆ ئازیز ، نه‌ سه‌ر واده‌ به‌و

سه‌ر په‌نجه‌ی تاسه‌م نه‌ زڵفت وه‌ر ده‌و


سۆنی

سۆنی به‌ سرمه‌ی سه‌هه‌ند ئاوات

مه‌ڕه‌ژۆ دیده‌ی پڕ ناز هه‌رات

هانه‌ ژه‌ره‌ژا چه‌م نه‌ چه‌م دارۆن

شه‌ماڵ بۆی یه‌خه‌ی خاڵ وه‌شان مارۆن

پلورلێ هامڕا تاسه‌ی دڵه‌ی ڕێش

ساز سه‌ما كۆك لول مه‌دۆ نه‌ وێش

ئازێز ته‌داره‌ك بازنه‌ی چه‌م جه‌مه‌ن

هه‌ر مۆرخه‌وانه‌ی له‌نجه‌ی تۆش كه‌مه‌ن

ها گه‌رماكه‌ی ڕۆیچ سه‌ر دا نه‌كه‌می

واده‌شه‌ن بزیه‌ی باخچه‌و ڕۆسه‌می

گۆزه‌ر باوه‌ره‌ ئۆۆ مه‌ڕه‌و خۆۆركه‌ی

گۆنای دڵ هه‌لان بێ مه‌یلی تاكه‌ی


مانگه‌ شه‌و

مانگه‌ شه‌و مه‌لول ده‌نگ پای سه‌حه‌ر

بار و بنه‌ی شه‌و ئه‌لوه‌دای سه‌فه‌ر

نه‌مام نه‌ وركه‌ی شۆڵه‌ی ده‌م به‌یان

وه‌رم و واده‌ی له‌یل چه‌تر و سایه‌بان

حۆۆت تافه‌ی قه‌ڵوه‌ز خه‌یاڵ دان به‌ دڵ

نه‌وای سه‌حه‌ری مه‌وانۆ به‌ كۆڵ

بۆی شه‌وبۆ نه‌ ڕای ئه‌و سینه‌و گه‌رده‌ن

په‌نا وه‌ په‌نای شه‌ماڵ ئاوه‌رده‌ن

منیچ حه‌سره‌تمه‌ند هه‌ناسه‌ سه‌ردان

پاڵم دان وه‌ پاڵ كۆی به‌رز ده‌ردان

سا مه‌ر هه‌ر خه‌یاڵ یاووم به‌ فه‌ریاد

ڕام دۆ نه‌ خاوش یادم كه‌رۆ یاد


ئازیزم دوریت

ئازیزم دوریت هه‌ر ها نه‌ په‌یجۆ

هه‌ر ها نه‌ خه‌یاڵ زام و زه‌ده‌ی نۆ

هه‌ر ساته‌ ده‌ردێێ مارۆ مه‌رمانۆ

هه‌ر ده‌مه‌ تیرێێ نه‌ دڵ مه‌شانۆ

ئیسه‌ ها هه‌مڕای ره‌نج ڕۆزگار

ریشه‌ی گیان گرته‌ن مه‌كێشۆن به‌ قار

ئازیزم دوریت جه‌ شۆر به‌ر كه‌رده‌ن

مه‌حاڵه‌ن تاوو بی تۆ به‌ر به‌رده‌ن

سا وێت یاونه‌وه‌ شیرین ڕازه‌كه‌م

ئاواره‌ی دوری جای نیازه‌كه‌م

مازه‌ جه‌ی فیشته‌ر ئازای جه‌سه‌ی ڕێش

هه‌ر ده‌ردێێ په‌لێێش بكێشۆ په‌ی وێش


ساقی

ساقی گیان ئامان ده‌رون برمانه‌

به‌رده‌باریت بۆ په‌ڕ كه‌ر په‌یمانه‌

تۆف یاد دۆس هه‌م ها نه ده‌مان

ئه‌رخه‌وان سوره‌ن سیروان چه‌مان

ته‌مه‌لولشه‌ن  كۆی سه‌رهاڵ دڵ

ڕای به‌رزان به‌سه‌ن ئه‌و خه‌یاڵ دڵ

مه‌وج ده‌رد پێكان پردیبه‌ر شه‌وق

گٶزه‌رگا به‌نده‌ن ڕو به‌ یانه‌ی زه‌وق

نه‌ی گێج سه‌نگین تۆفان دوری

مه‌ر هه‌ر مه‌یل تۆم بدۆ سه‌بوری

با به‌یۆن جامێێ ئه‌رخه‌وانی وام

وه‌ر چانه‌ی زۆخاو هۆرپێچۆ نه‌ جام


به‌ڕه‌زای زڵفان

سه‌ر نه تۆی په‌رچین خه‌مان به‌ر كه‌رون

هامڕا هێز گیان ته‌وانای ده‌رون

مه‌و نه‌ سه‌ر ڕاگه‌ت چه‌مه‌ڕات مانون

سیا چه‌مانه‌ی ئامانت وانون

خه‌یلێن هه‌رد شه‌وق دڵ وه‌ زام ئێشان

كزه‌ی زمهه‌ریر باڵ وه‌ سه‌ر كێشان

پای زه‌وق نه‌مام ژه‌نگ خه‌م وه‌رده‌ن

گۆنای كه‌یف گٶڵ سۆی زقم به‌رده‌ن

سا با بێێ شێوه‌ی شانای ته‌نگه‌زت

تیجیار زڵفان تاف قه‌ڵوه‌زت

با چنور گێرۆن نه‌وای وه‌هاران

ماڕۆ ڕچه‌ی سه‌خت به‌رزه‌ دیاران

پۆل پۆل گۆراڵان به‌یان جه‌ لاوه‌

به‌زم شادی و شه‌وق بنیاد بنیاوه‌

لاله‌ خه‌م وه‌ر دۆ گێرۆ پیاڵه‌

جام دۆ نه‌ جام سوره‌ هه‌راڵه‌

به‌ڕه‌زا زڵفان بارۆ نه‌ سه‌ردا

شه‌ماڵ شنه‌ش بێێ وه‌ ڕوی كه‌مه‌ردا


نۆۆرۆز

نه‌ سه‌ر به‌نده‌نان زێد ڕچان پۆش

سه‌دای ڕچه‌ ماڕ چنور مێێ نه‌ گۆش

سه‌یر سه‌یرانگه‌ی به‌رز سه‌ر شاهۆ

كه‌فته‌ن نه‌ خه‌یاڵ بۆژانه‌ و شه‌وبۆ

چرۆ نه‌ سه‌ر چڵ په‌رچه‌م هۆر كه‌رده‌ن

سپای زمهه‌ریر گیرۆده‌ی ده‌رده‌ن

دو ته‌پڵه‌ ژه‌ره‌ژ جه‌ لا بناران

مه‌ژه‌نۆ نه‌وای به‌زم  ویاران

ده‌ سا با ئێمه‌یچ بشم به‌ ڕاوه‌

ئاورێێ هۆر كه‌رمێ به‌و ئاته‌شگاوه‌

نۆۆرۆز وه‌ش كه‌رده‌ن هه‌وای پیرۆزی

ئۆۆ تۆ پیرۆز بۆ واده‌ی نۆۆرۆزی


بنەمای ڕۆژنامەگەریی ئێمە لەسەر متمانە و بێلایەنییە. ڕادیۆی سوید لە ڕووی سیاسییەوە بێلایەنە. چ لە سیاسەت، ئایین، ئابووری، سوودی گشتی و چ بەرژەوەندیی تایبەتدا
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista