Ungdomsakuten i Boulevard

Hur mycket ska man lägga sig i som förälder? Vad gör man om man bara möts av tystnad när man försöker bry sig?

Och är det sant att unga idag är mer stressade än någonsin?

Var tredje tisdag handlar Boulevard om våra unga vuxna. Om kompisar, droger, gränser och om hur vi vuxna bemöter ungdomar.

Till vår hjälp har vi Sussie Persson och Cecilia Karlén, som båda jobbar som kuratorer i Örebro kommun. Håkan Stattin som är psykolog och forskare på Örebro universitet och Björn Sundberg, barnpsykiater på Universitetssjukhuset i Örebro är också med, liksom Anders Jacobsson och Sören Olsson, författarna bakom Sune och Bert.

Vi har också en ungdomspanel som varje gång tycker till om temat för dagen.

Du som lyssnar får gärna höra av dig till oss med idéer och frågor till våra medverkande. Skriv till Boulevard, SR Örebro, 701 80 Örebro eller mejla till boulevard.orebro@sr.se. Du får naturligtvis vara anonym.

Nästa Ungdomsakuten hör du den 21 mars mellan 9.30-10.30 i Sveriges Radio Örebro.

Lyssna gärna på gamla program!