Varför heter en penna egentligen penna?

Test och test kompis hade ett helt annat svar än de andra. Lyssna här