Kan hjärtat brista av kärlek?

Hur farligt är det med ett brustet hjärta?
Över 200 000 personer misstänks bära på hjärtsvikt som är en dödlig sjukdom, därför är det viktigt att upptäcka den i tid. Lars Lund ger tips och berättar också om hur brustna hjärtan kan påverka vår hälsa.