Fredag 30/1 Parkering i Visby innerstad

I december beslutade Tekniska nämden att personer som är skrivna i Visby innerstad ska få köpa boendeparkering för 250 kronor i månaden. Det tillståndet ger möjlighet att parkera även där parkering inte är anvisad.