Tranorna inventeras på Gotland

Snart är det 30 år sedan tranorna inventerades på Gotland, nu är det dags igen, förhoppningen är att hitta mellan 75-100 par. Per Smitterberg är ornitolog och inventeringsansvarig i Gotlands Ornitologiska förening.