Valborgseldarna

Eldningsförbud i halva södra Sverige. Tillstånd har till och med återkallats.

Vad gäller för Gotland?