Onsdag 24/6 Teaterkollo för barn i sommar

Sommarlovet är inte bästa tiden alltid för alla barn, för vissa är det inte en lika trevlig period som för andra. Därför anordnar IOGT-NTO juniorförening teaterkollo för dessa barn och även alla barn som är teaterintresserade.