Onsdag 8/7 Nico Caspars om smide

Alla äldre hantverk håller på att försvinna samtidigt som utbildningar dyker upp för att kunna bevara dem. Ett gammalt hantverk som vi pratade om är smide och med i studion hade vi Nico Caspars som är konstsmed.