Torsdag 16/7 Allt från solceller till miljöbrott

Idag berättade vi om:

ca. 7.15 Vad grannarna känner angående miljöbrottet sedan bekämningsmedel under flera år tömts ut i ett grusupplag i Fole.

ca. 7.45 Regeringen beslutade den 11 juni 2009 att införa ett nytt stöd för installation av solcellssystem för företag och privatpersoner. Intresset för det nya stödet för solceller är större än vad regeringen räknat med. Två veckor efter att det nya stödet kom till har ansökningar för 100 miljoner kronor kommit in - men bara en ansökan från Gotland. Roland Tofftén, energi- och klimat rådgivare Gotlands Kommun berättade om hur det ser med solceller och solfångareut på vår ö.

ca. 8.45 Vi hörde även Lasse Åberg berätta om sina barndomsminnen.

Detta och mer därtill kan du höra igen på: