Onsdag 16/9 Nya möjligheter med förbränningstoalett

Fick installera förbränningstoalett
(ca 8:15)
Det har tagit ett år men nu har Sture Norrby i Fide äntligen fått installera sin nya förbränningstoalett i sin stuga. Miljö- och hälsoskyddsnämnden förbjöd tidigare honom att använda förbränningstoaletten, med motiveringen att den förbrukar el och släpper ut gaser. Länsstyrelsen gav Sture Norrby rätt och nu är han glad över att äntligen kunna använda sin nya toalett lösning hemma i stugan i Fide.

Som kund kan man hitta utedass, urinseparerade toaletter, förmultningsdass, sidotransporterande system, snålspolande toaletter, förbrännings- och frystoalett, avloppsinfiltration och även ha minireningsverk. Möjligheterna är oändliga om man inte har tillgång till kommunalt avlopp.

Rotavdrag lockar till svartjobb
(ca 7:15)
Sedan den 1 juli är det fakturamodellen som gäller för skatteavdrag, men många hantverkare tycker att det har blivit för betungande med dom nya reglerna, och nu erbjuder dom sig återigen att göra jobbet svart för att slippa allt krångel.

Svamptider i skogen
(ca 7:45)
Svampkonsulenterna Kerstin Gahne och Åke Edvinsson liten utställning på svampar i IOGT.NTO lokalen på Ekmansgatan 11 i Visby idag kl 18:30.

Israel och kibbützer
(ca 8:45)
Richard Jändel, journalist och informatör i sverige för Israeliska Kibbützer, har idag en föreläsning och visar bilder om Israels Kibbützer i Oscarssalen kl.19. Vi diskuterade även oroligheterna i Israel.