Tisdag 18/5

Glest med blåflagg vid öns hamnar

Bosse Gustavsson har avtal med kommunen att få ta hand om 9 avkommunens gästhamnar runt Gotland. Han dröm är att få blåflagg på alla hamnar. En blåflagg symboliserar att gästhamnen har en miljöstation och är ren, säker och turistvänlig. Dessutom ska hamnarna kunna ta emot båtarnas toalettavfall.