Fredag 21/5

Namnförslag på ny biskop önskas

I mars 2011 avgår biskop Lennart Koskinen med pension. Ny biskop kommer att utses genom val i stiftet. Och nu går stiftet ut och undrar vem vi vill se som ny biskop på Gotland. Man kan alltså bidra med såväl önskvärda kvalifikationer som namnförslag på ny biskop till Gotland och Svenska kyrkans utlandsförsamlingar. Domprost Mats Hermansson berättar mer.