Fredag 21/5

Miljöpartiet vill ha idrottscenter vid Gutavallen

Miljöpartiet vill satsa på en idrottshall vid Gutavallen istället för en arenahall på Hällarna i Visby. Tanken är att idrottshallen skulle byggas på nuvarande grusplanen i södra delen av Gutavallen och även förses med restaurang. Solbergabadet skulle behållas, men kompletteras med barn- och rehabiliteringsbad. Marie åkte till Gutavallen och träffade miljöpartist Stefaan De Maecker och arkitekt Daniel Heilbom. Lyssna på planerna här...