Onsdag 26/5

Renovering och undersökning av Stora Torget

Många är det som kanske irriterar sig över, eller åtminstånde undrar över, vad det är som händer på Stora Torget just nu. Olika delar av torget grävs upp och sedan läggs tillfällig asfalt över gruset... Asfalt som kan vara till problem för de som trippar runt i finskor t.ex. Marie har undersökt saken närmare och träffade på Tomas Boman, anläggningarbetare som just nu jobbar nere på Stora Torget. Till studion bjöd vi in arkeolog Per Widerström som berättade om fynden de gjort samt hur torget sett ut för flera tusen år sedan, och Sonja Landin som beskrev hur torget kommer att se ut efter renoveringen.