Vedbrist förutspås efter hård vinter

En ogynnsam vinter har gjort det svårt för skogsägare att få fram tillräckligt med virke ur skogarna. Samtidigt har den kalla vintern gjort slut på både stora och små vedförråd.

Har man inte beställt sin ved kan det nu vara svårt att få ved till den kommande vintern. Allan Stenström vid gården Trädgårds i tingstäde har flera köpare på kö till ved han inte kan leverera.

-

EN annan av Gotlands kanske tusen olika vedhanterare är Göran Myrvälder i Tingstäde. På hans vedbacke ligger åtskilliga kubikmeter ved på tork...

Reporter Lasse.ahnell@sr.se

Godmorgon Gotland måndag 26 juli 2010