Familjen Strandskata grannar med radion

Familjen Strandskata har tre ungar och trivs i skuggan av radiohuset på A 7-området i Visby.