Åkermarken blir dyrare, bönderna färre

5:12 min

På fem år har priset på åkermark ökat med 76% på Gotland. Det här är en konsekvens av att det blir större gårdar som behöver mer mark att bruka, berättar Jacob Wallin, som är mäklare på LRF-konsult.
– Man har fler kor och då måste man också ha större arealer för betning och foderodling, säger han.

Priset på åkermark ligger på mellan 65- och 107 000 kronor per hektar.