Stressigt på jobbet för präster

5:38 min

En undersökning som Försäkringskassan gjorde i höstas visar att präster, i synnerhet kvinnliga, ofta sjukskriver sig på grund av stress. Kent Österdahl är kretsordförande i Kyrkans akademikerförbund, han menar att känslan av otillräcklighet är det som gör präster stressade.
– Som präst har man ett kall och det betyder att man är tillgänglig hela tiden, säger han.

Kyrkan arbetar nu med att arbeta mer efter schemalagd arbetstid så att det även som präst ska gå att vara ledig ibland.
– Det är viktigt att få arbetshandledning efter en tung upplevelse, säger Kent Österdahl.