Kärlek-Kärlek-Kärlek

På Donnersgymnasiet i Klintehamn har man en ”Kärleksvecka”. Eleverna väljer mellan många olika programpunkter. Vi var där och träffade några elever.