Stavgång

Det är inte bara att ge sig ut på stavgång. Anne-lie Nyström är utbildad instruktör. Hon visade vår grupp hur man ska göra för att stavgången ska bli så effektiv som möjligt.