Stopp för ny sameby

Västerbotten får ingen ny sameby. Regeringsrätten har sagt nej till att Gardejaur får bli en sameby.
Redan 1995 fastslog länsstyrelsen i Västerbotten att betet inte räckte till för ytterligare en sameby. Kammarrätten gick senare på samma linje. Medlemmarna bakom den planerade byn gick vidare med ärendet men nu har alltså Regeringsrätten beslutat att inte ta upp det till prövning.