Gränsdragningskommissionens arbete har gått i stå

Arbetet med gränsnindragningen av renkötselns yttersta gränser dröjer. Inga experter är ännu utsedda till kommissionen.
För närmare tre år sen lovade sameminister, Margareta Winberg att tillsätta en gränsdragnings-kommission som ska fastställa de yttre gränserna för var renskötel får bedrivas i Sverige. I januari i år förverkligade sameminister de intentionerna men ännu idag har kommissionens arbete inte kommit igång. Jan Alvå, är ordföranden för gränsdragnings-kommissionen. Han anser att han inte kan påbörja något arbete innan alla experter är utsedda. – Vi har ju gått lite i stå när vi inte har sakägarexperterna med, säger Jan Alvå. Klarlägga gränserna När Sven Heurgrens utredning om ILO 169 presenterades 1999, så var ett av kraven, att rennäringens yttre gränser måste klarläggas innan ILO-konventionen kan godkännas. Och det är det gränsdragninskommission ska jobba med. Fastställa den yttre gäns för var man får bedriva renskötsel, jaga och fiska enligt rennäringslagen. Inte igång ännu Men kommisssionen har inte hunnit komma igång eftersom det har dragit ut på tiden att utse experter och sakägare till kommissionen. SSR har utsett förbundsjuristen, Jörgen Bohlin och hovrättsassessor Ulrica Geijer som experter. Sametinget ska ta beslut om experter under den här veckan, och enligt Lars Anders Baer som är sametingets styrelseordförande, kommer de föreslå en kvinna och en man. Lena Bergeskär, sakkunnig på Jordbruksdepartementet medger att processen med att utse experter har tagit lång tid. Bergeskär säger också att kommissionens arbete kommer att dra ut ännu mer på tiden och kommer troligtvis inte igång förrän en bit efter höstens val.