Svenska kraftnät vill inte bygga ut vindkraften i

Bygg vindkraftverken i Svealand och Götaland - inte i Norrland. Det blir för dyrt och negativt för miljön med storskalig utbyggnad av vindkraften i Norrlands havs- och fjällområden.
Svenska kraftnät fick i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för en storskalig utbyggnad av vindkraft i havs- och fjällområden. Det blir för dyrt och negativt för miljön med storskalig utbyggnad av vindkraften i Norrlands havs- och fjällområden. Bland annat på grund av att det krävs nya ledningar från norr till söder. I södra Sverige kan man däremot anpassa utbyggnaden till stamnätets kapaciet, anser Svenska kraftnät.