Jakt- och fiskedirektiven saknas fortfarande

I maj presenterade sameministern, Margareta Winberg, regeringeringens fiske- och jaktutredare, Jan Fransson. Idag, tre månader senare, saknas det fortfarande regeringsbeslut om hur, utredningen ska gå till.
Det var i maj månad som Jan Fransson blev utsedd att leda jakt och fiskeutredningen åt jordbruks-departementet. Fransson har tidigare suttit i riksdagen för socialdemokraterna mellan åren 1977 och 1994. Bland annat som vice ordförande i jordbruksutskottet. Utreder jägareförbundet Jan Fransson har idag även uppdraget att som ensamutredare, se över vilka uppdrag Svenska jägareförbundet ska ha åt staten i framtiden. Jägareförbundet får årligen cirka 45 miljoner kronor för att sköta vissa uppdrag åt staten. I november väntas den utredning vara klar. Direktiven inte klara Och nu är han sedan 3 månader tillbaka utsedd till att ensamutreda jakt och fiskefrågan. Om och vilka experter eller intressenter som han väljer att knyta till sig i jakt- och fiskeutredningen är oklart idag. Lena Bergeskär är sakkunnig på jordbruksdepartementet och hon säger att inga direktiv är ännu färdiga, – Direktiven utarbetas inom departementet. Dom är inte tagna ännu. Men jag tror att regeringen kommer att ta dom inom de närmaste veckorna, säger Lena Bergeskär, sakkunnig på jordbruksdepartementet. Lustig tågordning Sametingets styrelseordförande, Lars Anders Baer, hade gärna sett att utredningen blev parlamentariskt tillsatt. Det vill säga att man hade utsett en kommitte bestående av flera ledamöter som utrett jakt- och fiskefrågan. Och att direktiven hade varit klara när man utsåg en utredare. – Det är ju i och för sig en lustig tågordning där man först har utsett en utredning och utredningsman, innan direktiven är klara. Det är ju direktiven som styr utredningen, säger Lars Anders Baer, sametingets styrelseordförande.