Partierna bekänner färg i ILO-frågan

Om knappt en månad så är det val till riksdag, landsting och kommuner och nu börjar partierna att bekänna färg även i samiska frågor.
En enkät som sameradion har skickat till de sju riksdagspartierna visar att det endast är ett parti som förordar att Sverige omedelbart ska ansluta sig till ILO-konventionen 169 om urpsrungsfolkens rättigheter. Ett av partierna säger klart nej till konventionen medan övriga partier kan tänka sig en anslutning på sikt. Frågan vi ställde till partierna var hur de ser på en svensk anslutning till ILO konventionen 169 och när Sverige i så fall kan ansluta sig? Moderaterna säger nej Av enkätsvaren att döma så är miljöpartiet det enda partiet som vill att Sverige ska ansluta sig till konventionen på en gång. Miljöpartiet har ju tidigare motionerat i riksdagen också om att Sverige bör ansluta sig och den här linjen håller partiet fast vid. Moderaterna säger kort och gott att det inte är möjligt för Sverige att skriva under konventionen mot bakgrund av de förslag som Sven Heurgren presenterade i en utredning för några år sedan. Utreda konsekvenser Socialdemokraterna vill avvakta gränsdragningskommissionens arbete innan de tar ställning och det arbetet är ju inte klart förrän efter 2004 nån gång. Även kristdemokraterna och folkpartiet vill avvakta gränsdragningskommissionens arbete medan övriga partiers ståndpunkter är något mer diffusa. Centerpartiet skriver att ambitionen är att konventionen ska skrivas under så fort som möjligt men att konsekvenserna måste göras tydligt för alla inblandade. Och konsekvenserna är inte tillräckligt utredda idag och därför säger centerpartiet i dagsläget nej till konventionen. (V)ill utreda Vänsterpartiet skriver att det är ett mål för partiet att konventionen ska skrivas under skyndsamt. Men vänsterpartiet skriver också att det finns en rad problem att lösa först – bland annat frågor som gränsdragningskommissionens ska utreda. Därför så ligger vänsterpartiets målsättning om en skyndsam anslutning åtminstone ett par tre år fram i tiden.