Nej till ökat rennäringsinflytande

Socialdemokraternas kommunalrådskandidat i Jokkmokk Nicklas Klang säger nej till förslaget från rennäringspolitiska kommittén om att öka rennäringens inflytande över skogsavverkningar.
Det här framkom vid en debatt mellan Nicklas Klang och Max Svensson från samernas väl. - Det är tveksam om det behöver skärpas. Vi lever tillsammans här alla Jokkmokks 6000 invånare och vi måste finna lokala lösningar med dialog, säger Nicklas Klang. Men rennäringen uppfattar ju dagens samråd som en information från skogsbruket som sedan avverkar som de vill. Är det tillräckligt? - Jag upplever att skogsbruket tar stor hänsyn till rennäringen, säger Klang. Samrådsplikt Det handlar alltså om förslaget från rennäringskommittén om att via lagstiftning införa samrådsplikt vid större skogssavverkningar i hela renskötselområdet, ända ner till bottenvikskusten. Om en sameby har invändningar mot en avverkningar så föreslår kommittén att frågan ska prövas av skogsvårdsstyrelsen. Upprörande Därefter ska skogsvårdsstyrelsen kunna begränsa eller till med att stoppa avverkningen om renbetet förstörs allt för mycket eller om samlingar och flyttningar av renhjordar försvåras avsevärt. Nicklas Klang är tveksam till förslaget och det här upprör Max Svensson, samernas väl. - Det här avslöjar den kommande kommunledningen rakt av. Ingen verkar bry sig om rennäringen i kommunen, säger Max Svensson.