Saarivuoma vill träffa förhandlingsdelegation

Saarivuoma sameby kräver nu att få träffa den förhandlingsdelegation som ska förhandla om den nya renbeteskonventionen mellan Sverige och Norge.
Sedan drygt ett år, har Saarivuoma sameby önskat att få träffa jordbruksministern Margareta Winberg. Det mötet har aldrig blivit av. Men under SSR:s landsmötesdagar i Sundsvall fick företrädare för samebyn träffa tjänstemän från jordbruksdepartementet. Under mötet förde samebyn fram vad den nuvarande renbeteskonventionen inneburit. Men också vilka konsekvenser det nya förslaget på renbeteskonventionen kommer att innebära för Saarivuoma sameby. Hänvisade till norska sametingets svar Per-Anders Nutti, är ordförande för Saarivuoma sameby. Han uppmärksammade tjänstemännen speciellt på remissvaret som Sametinget i Norge lämnat, – Där säger dom att det är dom samerna som har brukat dessa områden sedan urminnes hävd. Som ska få använda dessa områden i fortsättningen, säger Per-Anders Nutti. Lena Bergeskär är sakkunnig på jordbruksdepartementet. Enligt henne så finns det inte så mycket som dom kan göra från departementets sida just nu. – Vi kan inte göra så mycket just nu, den ligger på bordet just nu och ska förhandlas snart, säger Lena Bergeskär om betänkandet om den svensk-norska renbeteskonventionen.