Endast två partier erbjuder samiska valprogram

De svenska riksdagspartierna är dåliga på att erbjuda valprogram på samiska. Det är endast två riksdagspartier som gör det.
Alla riksdagspartier i Sverige har valprogram på andra språk än svenska. Men det är bara två partier som har valprogram på samiska och det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Vänsterpartiet har också valprogram på de officiella minoritetsspråken tornedalsfinska och romani. Men valprogram på jiddish har Vänsterparitet glömt bort. Det visar en undersökning som Sveriges Radio har gjort. Få röster Statsvetaren Nils Wasara på Nordisk Samisk Institut i Kauotokeino i Norge säger att det är viktigt med valprogram på alla språk och att det är något som samiska politiker måste arbeta med. – Partierna prioriter vilka språk man ska erbjuda programmen på och då är det så att samiskan blir lägre prioriterad än många andra språk, säger Nils Wasara. Anledningen till det tror han beror på att antalet samisk språkiga röster är få till skillnad från det antal röster man kan få från dom andra språkgrupperna. Högre status Nils Wasara tycker att det är en förlust för det samiska folket att inte alla partier har valprogram på samiska. – Det skulle ju ha gett en högre status för samiskan om valprogrammen hade funnits på samiska. Det är en fråga som samiska politiker ocxh samer som är med i dom olika partierna måste jobba med, säger Nils Wasara