Enskild same stämmer staten

Rennäring ska bara drivas inom privat mark och ingen annanstans. För att bedriva rennäring måste man vara markägare. Det är utgångspunkten för Mattias Kants stämning av staten för bättre rätt till en del av skattefjället Rutfjället i Härjedalen.
Hans-Christian Löth är advokat för Mattias Kant. Och han kan inte säga vilken betydelse en eventuell vinst i målet betyder för renantalet som kan hållas i området i framtiden. - Vinner vi så får vi se var vi landar. Men då vet vi i alla fall att han har bättre rätt till den här marken än staten. Och det kommer att ge konsekvenser för hela rennäringen, säger Hans-Christian Löth.