Sexåring drabbad av nya regler för skolskjuts

En ny praxis om skolskjutsar togs i bruk av sameskolan i Kiruna. Men man glömde bort att informera om det. Sexåring stod och väntade förgäves på skolskjuts.
I förra veckan fick föräldrarna till 6-årige Anton Sikku hem ett meddelande från sameskolan i Kiruna. Nu skulle skolskjutsarna samordnas för sameskolans och den kommunala skolans barn som bor i byarna. Det skulle man göra för att få en bra kvalite på barnens skoldag. Men enligt meddelandet så skulle sexårige Anton inte beröras av några förändringar. Dom nya reglerna började gälla från och med 17 mars. Men vilka reglerna var för att få taxiskjuts, fick Antons föräldrar själv ta reda på efter att skol-skjutsen helt sonika åkte förbi Anton utan att stanna. Sträckan avgör Enligt reglerna så har Anton inte tillräckligt långt till skolan för att han ska få åka taxiskjuts, istället ska han åka buss på egen hand. Antons skolväg är två kilometer för kort. - Åldern verkar inte spela nån roll för vem som ska få skolskjuts, säger Åsa Sikku och syftar på att betydligt äldre barn, som förvisso bor längre bort längs vägen, får skolskjuts före hennes son. Enligt sameskolan i Kiruna så är det avståndet till skolan som gäller. Anton Sikkus skolväg är två kilometer för kort. Gränsen går vid 30 kilometer. Åldern har ingen betydelse.