Rennäringen måste ta större ansvar

Det krävs ett större ansvar från rennäringen för att forskningen ska få fram korrekta siffror på hur stor skada rovdjuren orsakar rennäringen. Det här säger lodjursforskaren Henrik Andrén från Grimsö forskningsstation som föreläste vid vargsymposiet i Vålådalen igår.
Henrik Andrén har specialiserat sig på lodjurets effekter på rennäringen och de studier han har gjort visar att en familjegrupp med lo river omkring 200 renar per år. Men det här är en grov uppskattning som i stort sett bara utgår ifrån hur mycket lodjuren river under vintern. Låg siffra En lodjursföryngring i renskötselområdet ersätts i dag med 200 000 kronor till rennäringen, men enligt Henrik Andrén kanske den siffran är för låg. - Man får mer för en familjegrupp i Norge än vad man får i Sverige. Men tittar man på renslaktuttag från rennäringens egna statistik så är 200 000 kronor mer än vad man borde få ut från minskade slaktuttag.
  • Sametingets uträkning visar att ersättningen borde ligga på minst 66 miljoner kronor. Hur ser du på det?. - Det är 50 procent mer än vad den är för 2003 och säger vi att slakt- och avelsvärde är 1500 kronor per ren så börjar vi närma oss dom nivåerna. Så det är inte helt orimligt.
  • Hur ska man göra för att underlätta er forskning? - Det vore önskvärt om rennäringen kunde bidra med med bra data. Till exempel hur många renar man slaktar i förhållande till hur många renar man har, vad man slaktar och hur renflocken ser ut. Då skulle vi kunna räkna mer på kostnader för rovdjur utifrån rennäringens perspektiv, säger Henrik Andrén.