Föräldrarna besvikna på Skolverket

Skolverket tycker att ledningen för Karesuando skola gjort vad den kunnat för att lösa den inflammerade konflikten mellan samebarn och andra barn på skolan
Föräldrarna till ett 25-tal samiska barn i Karesuando beslutade sig för att hålla sina barn hemma från skolan i december förra året. Anledningen var att barnen kände sig trakasserade på grund av sin samiska identitet. Barnen hade bl a fått ta emot kränkande skällsord om samer och även saker hade blivit kastade på dom. Händelsen blev anmäld till Skolverket som nu lämnat sitt svar. Kontrollerar om lagen följs Syftet med Skolverkets utredning är att kontrollera om kommunen lever upp till lagstiftningens krav på att aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Och det anser Skolverket att skolan gjort. Skolan har tagit händelsen den 5 december på stort allvar och också agerat kraftfullt efter händelsen anser Skolverket. Men Skolverket skriver också att bara därför att Karesuando skola gjort vad som krävs enligt lagen så betyder det inte att problemen med motsättningarna mellan barnen blir lösta. Därför ska skolan redovisa för verket vad åtgärderna man genomför just nu leder till, och den redovisningen ska vara gjord senast den 5 maj. Föräldrarna besvikna Men föräldrarna till de samiska barnen är inte nöjda med skolverkets beslut. Laila Idivuoma är kontaktkvinna för föräldrarna och hon säger att verket inte tagit händelserna på allvar. - Vi föräldrar krävde en kvalificerad utomstående utredning om våra barns skolsituation, och det fick vi inte, och det är vi inte nöjda med. Det verkar vara fullt acceptabelt att samebarn får bli utsatta på det här viset, säger Laila Idivuoma. Föräldrarna vet inte i dagsläget om och hur dom ska fortsätta att driva frågan för dom hade förhoppningar om att Skolverket skulle agerat mer handlingskraftigt.