Nytt regelverk för laxfiske

Nu är 2003 års regelverk för de vatten som länsstyrelsen förvaltar ovan odlingsgränsen fastlagda.
Nytt för i år är bestämmelser för laxfisket i Lainioälven. Från och med i år måste alla fångade honlaxar återutsättas. Eftersom det kan vara svårt att se skillnad på han- och honlaxar tidigt på säsongen rekommenderas så kallad catch and release.