Två nya vargar i Norrbotten

Nu kommer klara besked från forskarna om vargstammen i Norrbotten. Det har spekulerats fram och tillbaka om hur många vargar det egentligen finns i Norrbotten.
Nu har forskarna gjort nya analyser av spillning från förmodade vargindivider och Olof Liberg som är vargforskare vid Grimsö viltforskningsstation kan nu ge besked om vargantalet. - Vi har dels den s k Laponiavargen i Stora Sjöfallet och Pajalatiken som är i sydöstra Norrbotten, säger Olof Liberg. Två nya hannar - Men alldeles nyligen har vi gjort analyser på ytterligare tre spillningar. Två är från samma varg, en hane som kommer söderifrån. Den andra är också en hane. Men den kommer från den finska sidan. Så vi har nu förmodligen mist fyra vargar i Norrbotten, säger Olof Liberg, vargforskare vid Grimsö viltforsknings-station.