Miljonfond ska rädda hotade språk

En mycket glad nyhet har nått de sydsamiska språkarbetarna. Miljardärsdottern och vetenskapshistorikern Lisbet Rausing har nämligen skänkt 250 miljoner kronor till en fond för hotade språk.
Det finns omkring 6000 språk i världen och ungefär hälften av dessa är hotade. Sydsamiska kan nog räknas till ett av de hotade språken - idag är det omkring 500 personer som förstår sydsamiska. Lisbet Rausing, som är vetenskapshistoriker och dotter till grundaren av Tetrapak, Gad Rausing, har genom åren donerat hundratals miljoner kronor till vetenskapen och nu satsar hon pengar på bevarandet och utvecklandet av de hotade språken. - Självklart blir man glad när man får höra sånt här, att det finns någon som tänker på vårt språk. Sydsamiskan tillhör ett av språken som är i behov av hjälp, säger Sakka Nejne, sydsamisk språkarbetare. Gaaltije håller sig framme Pengarna ska förvaltas av en särskild stiftelse varifrån man kan söka pengar och chefen på det sydsamiska centret i Gaaltije i Östersund, Ingwar Åhrén, ser här en möjlighet för Gaaltije att göra en insats för sydsamiskan. - Det är klart att vi ska vara framme och se om vi kan lägga upp projekt som är inriktat mot språket. Vi har ju sagt i vår verksamhetsplan att det är eytt av våra huvudområden. Här finns det hur mycket som helst att göra men det är pengar som har saknats, säger Ingwar Åhrén. Och Sakka Nejne ser Rausings donation som ett lyft. - Vi som har jobbat med språket känner att vi nu har en möjlighet att vidareutveckla oss. Det gläder mitt hjärta för jag är en entusiast när det gäller bevarandet av sydsamiskan, säger Sakka Nejne.