Striden om medlemsskap i Vapsten går vidare

Vapstens sameby har ingen styrelse eftersom stämman var olaglig. Kampen om medlemskap i Vapsten sameby går vidare. Nu tar Johanssons återigen rättsapparaten till hjälp för innehållet i sitt medlemskap.
Johansson vill också att länsrätten talar om för länstyrelsen vad som gäller ifråga om medlemsskap i en sameby. Men vi börjar med Lars-Jonas Johanssons barns märke. Han skriver att länstyrelsen har en ovilja att förhöra sig om de verkliga förhållandena om hans renskötsel och en som, han skriver, häpnadsväckande okunskap om rennäringslagstiftningen och tillämpningen av den. Läser lusen av myndigheten Lars-Jonas Johanssons långa inlaga är en uppgörelse punkt efter punkt. Han talar om vem som är medlem i en sameby, vad en sameby är, hans egen status som medlem, vad en skötesrenägare är osv. Kontentan är att han i likhet med andra renägare i Vapstens sameby är medlem och renägare. Han, som det brukar heta, läser lusen av länstyrelsen, också ifråga om dess beslut om att klassa Johansson som skötesrenägare. Skulle han vara det så måste länstyrelsen bevisa att han inte är same och visa på samrådet som krävs i såna fall. "Läser lagen snett" Länstyrelsen skrev ju i sitt beslut att samebyn anger att han inte är medlem och att han själv inte har visat att han är medlem i Vapsten. Till det kommenterar Johansson att en sameby inte har någon sådan rätt att ange vem som är medlem och att länstyrelsen läst lagen helt snett. Vad gäller visandet av medlemskapet så frågar sig Johansson hur han ska göra det och om han behöver göra det. Vad innebär det att visa sitt medlemsskap, skriver han. Trots att han inte behöver bevisa någon form av aktivt deltagande i rensköselarbetet, beskriver han ändå sitt arbete med renarna. Rädd för att provocera Det är som sagt en vidräkning där slutsatsen är att eftersom han är medlem så har han rätt att registrera märke för sina barn. Och han påminner om att länstyrelsen tididgare utgått ifrån att han är medlem och bland annat uppmanat Vapsten att ta in honom i sitt medlemsregister. Lars-Jonas Johansson tror att länstyrelsens, som han påstår, ovilja mot att registrera ett märke för barnen hans beror på att myndigheten är rädd för att provocera majoriteten i Vapstens sameby. Länstyrelsen ska inte bedöma vad som är lämpligt utan vad lagen kräver, skriver Lars-Jonas Johansson i sin överklagan till länsrätten.