Informationspengar till Umeå universitet

I regeringskansliet förbereds nu ett regeringsbeslut om informationssatsningen om samerna och samernas kultur.
De fyra miljoner kronor som regeringen har till förfogande i år kommer att satsas på museer och skolor. Sameradion kan redan nu berätta att exepelvis sommarkurserna för lärare som Umeå universitet hållit kommer att få fortsatt stöd. Inga nya projekt Regeringen tar ju inte emot några nya projektansökningar utan man tänker satsa på dom sedan har fått pengar och som man bedömer har lyckats bra. Enligt vad vi erfar kommer också en del pengar att satsas på informationsskrifter av olika slag.