Definitivt klart för Tåssåsens sameby

Nu är det klart med att Tåssåsens sameby under en försöksperiod på tre år får förvalta jakten inom sitt område.
Rennäringsdelegationen i Jämtland sa ja till den nya formen för småviltjakten som ger Tåssåsen rätt att ensam sälja jaktkort på samebyns marker. - Det känns som att vi äntligen är på väg mot en förändring efter tio års kamp mot den fria småviltjakts modellen. Att få ta över ansvaret själva i samebyn och kunna styra jägarna på sånt sätt att det minimerar intrånget i renskötseln och renskötselrätten, säger Olof T Johansson som är ordförande i Tåssåsens sameby. Ensam försäljare Formen för upplåtelsen innebär att Tåssåsen till hösten blir ensam försäljare av jaktkort på samebyns marker. Byn delas in i 25 områden där samebyn får ensamrätt till ripjakten och själv får fördela områdena till jägarna. Jägare som vill jaga inom Tåssåsen måste meddela det innan sista maj. Sedan lottas de 25 områdena ut. Enligt beräkningar tål varje område fyra jägare och dom får skjuta åtta ripor och tre skogsfåglar per dag. Ett årsjaktkort kommer att kosta 800 kronor. Visst motstånd Ett visst motstånd från jägarhåll har funnits och en del mindre förändringar från ursprungsförslaget gjordes av rennäringsdelegationen. - Dom länsbor med årskort som ska utnyttja länsbo området i Tåssåsens sameby, dom får möjlighet att jaga där även under den period när andra områden är stängda på grund av älgjakt, säger Olof T Johansson.