Avslag för vindkraft i Arjeplogsfjällen

Regeringen avslår Nordex AB:s överklagan gällande Uljabuouda-området i Norrbotten.
Länsstyrelsen planerar att göra området till ett naturreservat och har därför förbjudit ingrepp i anslutning till fjället Uljabuouda. Förbudet som gäller i tre år, överklagades av Nordex AB som tänkt bygga vindkraftverk i området. Men regeringen har alltså avslagit företagets överklagan. Kommunen överklagat Även Arjeplogs kommun hade överklagat länsstyrelsens beslut om förbud, men regeringen tog inte upp kommunens överklagan med hänvisning till att kommunen inte anses kunna överklaga beslutet.