Ny jakt- och fiskeutredare utsedd

Nu gör regeringen ett nytt försök att utreda jakt- och fiskerätten i renskötselområdet. Regeringen har utsett före detta rovdjursutredaren, Sören Ekström till att leda utredningen som ska klarlägga frågorna kring jakt- och fiskerätten.
Sören Ekström kommer förutom att försöka klarlägga vilken rätt samebyarna respektive markägarna har till jakt och fiske också titta på dubbelregistreringen av älgjaktsområdena. Hur bestämmelserna om dubbelregistrering har tillämpats och om det behövs förändringar i det. Sören Ekström ska också se på vad som behövs för att öka samarbetet mellan markägare och samebyar om jakten och fisket i området. Kommer gå bra Ekström tror att utredningen kommer att gå bra. Han drar erfarenheter från den tidigare rovdjursutredningen. - Jag tycker jag har en sån god erfarenhet av att det går att få människor att samtala med varandra. Det arbete vi hade i rovdjursutredningen t ex som ju inte heller var någon lätt fråga att ta sig an, säger Sören Ekström. SSR nöjda Och från SSR, samernas riksförbund är man nöjda med Sören Ekström som utredare. Men SSR hade gärna sett att man i direktiven hade preciserat mer kring statens "påstådda" rätt, säger Per-Gustav Idivuoma, ordförande för SSR. - Det är dom grundläggande principerna som möjligtvis hade kunnat stå klarare. Men vi får väl se vad utredningen kommer fram till, säger Idivuoma. Utredningen ska vara klart senast 1 december 2005